top of page

Obchodní podmínky

Ode dneška platí tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) tak, jak je přijali Vy (dále jen „uživatel“ nebo „vy“) a David Pešta („Walltrix“, „nás“, „naše“ nebo „my“). Tyto obchodní podmínky obsahují všeobecné obchodní podmínky pro přístup a používání walltrix.eu. Tyto obchodní podmínky také obsahují podmínky používání webových stránek a také jakékoli přihlášení uživatele k obchodnímu e-mailu společnosti Walltrix prostřednictvím nákupu on-line služeb nebo produktů navrhovaných společností Walltrix (běžně označované jako „online služby“).

 

Před použitím našich webových stránek a/nebo před přihlášením k odběru našich online služeb si prosím důkladně přečtěte tyto obchodní podmínky a naše pokyny k ochraně údajů. Prostřednictvím předávání informací společnosti Walltrix, buď prostřednictvím našich webových stránek, nebo prostřednictvím předplatného, ​​nákupu nebo používání online služby, jste vázáni podmínkami všeobecných obchodních podmínek a pokynů pro ochranu údajů, včetně změn nebo revizí. těchto obchodních podmínek a/nebo prohlášení o ochraně osobních údajů, které může společnost Walltrix přijmout podle vlastního uvážení a kdykoli. V případě, že nesouhlasíte s obchodními podmínkami a prohlášením o ochraně osobních údajů, nejste povinni používat naše webové stránky nebo se přihlásit k odběru jakékoli z našich online služeb, jako je jejich nákup nebo používání, a budete moci pouze napravit situaci tím, že se zdržíte používání našich webových stránek a našich online služeb.

 

Dodržování obchodních podmínek

 

Zavazujete se dodržovat všechny státní a místní zákony a předpisy týkající se chování na internetu a přenosu informací. Walltrix si vyhrazuje právo, ale nezavazuje se, dohlížet na vaše používání našich webových stránek a online služeb, aby ověřila, že dodržujete tyto obchodní podmínky, prohlášení o ochraně osobních údajů a platné zákony. Walltrix si vyhrazuje právo zcela nebo částečně odmítnout nebo dokonce odstranit zveřejnění informací nebo materiálů, které by podle jejího uvážení byly nepřijatelné, urážlivé nebo v rozporu s těmito obchodními podmínkami, prohlášením o ochraně osobních údajů a/nebo platným zákonem.

 

Používání našich webových stránek a online služeb

 

Jste oprávněni používat naše webové stránky pouze pro zákonné účely v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek, prohlášením o ochraně osobních údajů a platnými zákony. Vaše používání našich webových stránek může být kdykoli přerušeno z různých důvodů, včetně, avšak bez omezení nesprávné funkce spotřebičů, neustálých aktualizací, údržby nebo oprav našich webových stránek nebo jakýchkoli jiných činností, které může společnost Walltrix provádět podle vlastního uvážení a na kdykoliv. Walltrix si vyhrazuje právo kdykoli podle našeho uvážení a bez předchozího upozornění pozastavit nebo ukončit dostupnost našich webových stránek, jakékoli části nebo funkce našich webových stránek.

Není dovoleno pokoušet se dovolit třetí straně, aby se vás pokusila vyzvat nebo vás podpořit v používání obsahu webových stránek („obsah“), vytvářet odvozená díla nebo používat obsah pro komerční účely. Není dovoleno pokoušet se dovolit třetí straně, aby se vás pokusila jakýmkoli způsobem nabádat nebo podporovat v obcházení našich webových stránek, napodobovat, dekódovat, ničit, měnit nebo kompromitovat naše webové stránky. Dále je zakázáno reprodukovat, měnit, předávat, prodávat nebo jinak převádět práva k obsahu.

 

Následující operace, jak je stanoveno na základě vlastního uvážení společnosti Walltrix, které negují vaše právo na přístup nebo používání našich webových stránek, jako je používání našich online služeb, máte zakázáno: (a) porušovat podmínky použití našich všeobecných obchodních podmínek, našeho prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jakéhokoli platného zákona; (b) omezovat, bránit nebo bránit jakémukoli přístupu k používání nebo užívání našich webových stránek nebo našich online služeb; nebo (c) pomlouvat, zneužívat, obtěžovat nebo vyhrožovat jiným osobám prostřednictvím používání našich webových stránek nebo jakýchkoli online služeb.

Práva k duševnímu vlastnictví

 

Název „Walltrix“, walltrix.eu a další názvy značek, adresy URL a domény webových stránek jsou majetkem a jsou provozovány společností Walltrix. Grafická díla, loga, záhlaví stránek, ikony tlačítek, skripty a označení služeb jsou součástí autorských práv, značek služeb, ochranných známek a/nebo obchodního oděvu společnosti Walltrix (běžně označované jako „chráněné ochranné známky“). Není dovoleno používat chráněné ochranné známky bez předchozího a výslovného písemného souhlasu společnosti Walltrix, což může společnost Walltrix vždy podle vlastního uvážení odmítnout. Walltrix nemá žádné nároky na autorská práva na jména, ochranné známky nebo servisní značky třetích stran, které se objevují na našich webových stránkách. Jakékoli názvy, ochranné známky a servisní značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

 

Obsah, soubory ke stažení a další údaje a informace, které se objevují, jsou obsaženy nebo jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách, jakož i značky společnosti a další duševní vlastnictví, vlastnická práva nebo jiná práva v souladu s hmotným a nehmotným vlastnictvím, která v souladu s naše webové stránky a online služby (běžně označované jako „duševní vlastnictví“) budou používány, vyvíjeny, složeny, ztělesněny nebo poskytovány, včetně, avšak bez omezení na všechny texty, grafiky, diagramy, obrázky, fotografie, ilustrace, lineární , symboly a varianty formátu, které jsou chráněny autorským právem, jinými slovy, společnost Walltrix nebo její dodavatelé obsahu jsou příslušnými držiteli licence.

 

Nesete výhradní odpovědnost za škody, které vzniknou porušením práv duševního vlastnictví společnosti Walltrix nebo třetí straně ve vztahu k chráněným ochranným známkám, duševnímu vlastnictví, softwaru a/nebo jiným škodám, jako přímý nebo nepřímý důsledek vašeho kopírování, distribuce, převodem, přenosem, publikováním nebo používáním pro účely, které jsou v rozporu s podmínkami použití těchto obchodních podmínek nebo platného práva, které vyvstanou u společnosti Walltrix nebo třetí strany.

Bez ohledu na jakékoli námitky zde webová stránka nabízí odkazy na webové stránky v levé části webové stránky pro pohodlí uživatele webové stránky. Společnost Walltrix nevyvinula žádnou webovou stránku dodavatele třetí strany, která je propojena s webovou stránkou nebo jejím obsahem, a společnost Walltrix neověřila obsah těchto webových stránek třetích stran a není za ně odpovědná. Walltrix nenabízí žádné záruky nebo zabezpečení a nepřebírá žádnou formu odpovědnosti za obsah webových stránek jiných třetích stran, jako je obsah, který je z těchto webových stránek odvozen.

Elektronická komunikace

 

Používáním našich webových stránek nebo našich online služeb souhlasíte se získáváním elektronické komunikace od společnosti Walltrix. Přestože se Walltrix může rozhodnout s vámi komunikovat jiným způsobem, může s vámi Walltrix komunikovat také výhradně elektronicky prostřednictvím e-mailu nebo zveřejněním na našich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že všechny dohody, komunikace, zveřejnění nebo jakákoli jiná forma komunikace, kterou vám Walltrix zašle v elektronické podobě, budou respektovat všechny zákonné požadavky a budou doručeny v písemné formě.

 

Varování kupujícího

 

Veškerý obsah webových stránek Walltrix nebo obsah obchodních e-mailů; nebo jakýkoli jiný produkt nebo materiály, které jsou poskytovány společností Walltrix nebo jejím prostřednictvím, nebo jinak související nebo odvozené od jiné osoby; bude bez jakékoli formy záruky nebo záruky jakýmkoliv způsobem poskytován ve svém „stavu“ a „obsahujících chybách“. Walltrix nepřebírá žádné záruky v jakékoli formě, ať už výslovné nebo předpokládané. Walltrix proto výslovně odmítá všechny implicitní záruky prodejnosti, dohody z konkrétního důvodu a všechny ostatní implicitní záruky. Bez ohledu na jiné dohody nebo jiná sdělení, která jsou s tím v rozporu, přijímání nebo používání obsahu na webových stránkách nebo online službách nebo takových, které jsou z nich odvozeny nebo získány od jakéhokoli uživatele jakýmkoli způsobem v kteroukoli dobu, ať už přímo nebo nepřímo prostřednictvím těchto uživatelů představovat potvrzení o přijetí tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti, jako je jeho souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Podmínky dodání

 

1. Všeobecné informace

 

Všechny objednávky podléhají dostupnosti produktů. V případě, že produkt není v době objednávky dostupný, budeme vás o tom informovat a vrátíme vám celou vaši objednávku prostřednictvím vámi používané platební metody.

 

2. Místo dodání

Produkty nabízené na našich webových stránkách mohou být doručeny na adresy umístěné po celém světě.

3. Dodací lhůta

Předpokládaná doba dodání vám bude sdělena ihned po vystavení vaší objednávky. Dodací lhůty jsou přibližné a začínají okamžikem dodání, nikoli datem objednávky. Dodací lhůty lze chápat pouze jako přibližné a podléhají přijetí a schválení vaší objednávky. Pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti, uděláme vše pro to, abychom vaši objednávku doručili do 30 dnů od zadání objednávky. Pracovní dny zahrnují pondělí až pátek a nezahrnují státní svátky. Upozorňujeme, že zásilky nemůžeme provádět v sobotu a neděli. Termín dodání se také může lišit v závislosti na činnosti doručovací společnosti, místě dodání, způsobu dodání a objednaných produktech. Produkty lze dodat i samostatně. Jakmile bude položka odeslána, dáme vám k dispozici sledovací čísla zásilky.

4. Náklady na dodání

Náklady na doručení závisí na místě určení vaší objednávky. Chcete-li zjistit, kolik bude vaše objednávka stát, jednoduše vložte požadovaný produkt do nákupního košíku a přejděte k dalšímu kroku. Po zadání destinace v sekci „odhad dopravy“ se zobrazí cena dopravy. Po otevření platební stránky se zobrazí náklady na doručení. Dodatečné náklady na doručení mohou vzniknout, pokud jsou dodávky prováděny do odlehlých oblastí nebo sestávají z větších nebo těžších předmětů. O poplatcích budete informováni na stránce platby. Daň z přidané hodnoty bude stanovena podle provincie nebo oblasti, do které bude produkt odeslán.

5. Přeprava poškozených výrobků

V případě, že je na obalu patrné poškození při dodání, informujte nás prosím neprodleně na info@walltrix.eu

6.Otázky

Pokud máte dotazy týkající se doručení a expedice vaší objednávky, kontaktujte nás na info@walltrix.eu

7.Záruka

Walltrix poskytuje 30denní lhůtu pro vrácení a následující 2letou záruku. Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího.

Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli záruční služby nebo dotazy musí být doprovázeny číslem objednávky z transakce, jejímž prostřednictvím byl zakoupen produkt se zárukou. Číslo faktury slouží jako vaše záruční číslo a musí být uschováno. Bez tohoto čísla společnost Walltrix nenabídne žádný záruční servis.

Walltrix poskytuje na tento produkt a jeho části záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od původního data odeslání. Během tohoto období společnost Walltrix opraví nebo vymění vadné díly za nové nebo repasované díly podle uvážení společnosti Walltrix, a to bez poplatku.

Poplatky za dopravu vzniklé z vrácení zboží hradí zákazník. Veškeré vrácení musí být ovlivněno níže popsanými postupy pro získání záručního servisu.

Walltrix neposkytuje žádné jiné záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo shody s jakýmkoliv zobrazením nebo popisem, pokud jde o produkt, kromě těch, které jsou uvedeny níže. Walltrix neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení, ať už výslovné nebo předpokládané, s ohledem na jakýkoli produkt nebo dokumentaci jiného výrobce, jeho kvalitu, výkon, prodejnost, vhodnost pro konkrétní účel nebo shodu s jakýmkoliv zastoupením nebo popisem.

S výjimkou níže uvedených případů nenese společnost Walltrix odpovědnost za žádné ztráty, náklady, výdaje, nepříjemnosti nebo škody, které mohou vyplynout z používání nebo nemožnosti používat produkt. Za žádných okolností nenese společnost Walltrix odpovědnost za jakoukoli ztrátu, náklady, výdaje, nepříjemnosti nebo škody přesahující kupní cenu produktu.

Záruka a opravné prostředky uvedené níže jsou výlučné a nahrazují všechny ostatní, ústní nebo písemné, vyjádřené nebo předpokládané. Žádný prodejce, zástupce ani zaměstnanec není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšiřování nebo doplnění této záruky.

Pokyny pro vrácení peněz

Pokyny pro vrácení peněz Walltrix se vztahují na váš nákup materiálu nebo produktu nabízeného společností Walltrix prostřednictvím webové stránky (běžně označované jako „Produkt“). V případě, že musíte vrátit vadný nebo poškozený produkt, můžete produkt zaslat zpět společnosti do třiceti (30) dnů, abyste mohli požádat o vrácení peněz, za předpokladu, že budou dodrženy následující všeobecné obchodní podmínky:

Před odesláním položky zpět byste měli kontaktovat společnost Walltrix prostřednictvím e-mailu na adrese info@walltrix.eu

Aby bylo možné vrátit peníze, musí nám být produkty zaslány zpět v původním balení. Walltrix nehradí náklady na doručení za vrácení zboží.

Zásilky, které budou zaslány zpět s nedostatečným poštovným, nebudou přijaty.

Produkty musí být zaslány zpět v původním stavu a přijaty společností Walltrix. Neakceptujeme produkty, které byly poškozeny při vrácení zboží. Vezměte prosím na vědomí, že byste měli produkt dobře zabalit a případně zajistit doručení.

Za outletové zboží nebo zlevněné zboží se neposkytuje žádná refundace/náhrada/náhrada.

V případě, že byly produkty původně zakoupeny s dárkovým poukazem, bude vám refundace vyplacena formou dárkového poukazu. Pokyny pro vrácení peněz Walltrix se vztahují pouze na produkty, nikoli na členství, registrace nebo předplatné online služeb.

Storno podmínky

Uživatelé mohou zrušit své objednávky okamžitě (před odesláním) písemným oznámením prostřednictvím e-mailu na adresu info@walltrix.eu

Vyloučení odpovědnosti za přidružené společnosti

 

Walltrix může kdykoli podporovat nebo navrhovat služby a/nebo produkty. Návrhy společnosti Walltrix jsou založeny výhradně na přesvědčení společnosti Walltrix, že služby nebo produkt jsou pro spotřebitele cenné, a to na základě příslušného posouzení prostřednictvím společnosti Walltrix a/nebo vztahu mezi společností Walltrix a poskytovatelem/výrobcem takových služeb a produktů a/nebo předchozího použití. takových služeb a produktů. Walltrix může být za své návrhy kompenzován. Walltrix může získávat služby/produkty za účelem jejich přezkoumání. Walltrix se snaží provádět nestrannou kontrolu takových služeb a produktů. V případě, že služba nebo produkt neodpovídá normám nebo očekáváním společnosti Walltrix, nebo bude hodnocen jako nejistý či možná nejistý, bude tato znalost zahrnuta do odpovídajícího hodnocení příslušných služeb a produktů. Bez ohledu na výše uvedené nelze žádnou recenzi chápat jako záruku, vyjádření nebo záruku přiměřenosti jakékoli služby nebo produktu pro konkrétní účel a nikdo se nesmí spoléhat na recenzi, aby se rozhodl koupit, získat nebo použít službu. nebo produkt. Rozhodnutí použít jakoukoli službu nebo produkt, na který Walltrix poskytla recenzi, zůstává ve výhradní odpovědnosti osoby, která takové služby a produkty použila, a Walltrix nenese odpovědnost za použití takových služeb a produktů osobou.

Omezení odpovědnosti společnosti Walltrix

 

Jakákoli odpovědnost společnosti Walltrix, ať už na základě smlouvy, deliktu, nedbalosti nebo jinak, platí v plném rozsahu pouze za přímé a skutečné škody a nemůže překročit náklady, které společnost Walltrix obdrží od uživatele v souvislosti s používáním, registrací a předplatným online služeb. Walltrix neručí za ztráty, škody, reklamace, náklady, výdaje nebo jiné závazky, které vzniknou přímo či nepřímo z používání (např. neneseme odpovědnost za škody způsobené špatným upevněním našich výrobků. Závěsný systém je příliš velký a případné poškození způsobená špatným uchopením není naše chyba) nebo spoléhání se na obsah z webových stránek nebo online služeb. Bez omezení není společnost Walltrix odpovědná ani neručí za ztráty nebo škody v přímé nebo nepřímé souvislosti s (1) jakoukoli ztrátou v jakékoli formě; (2) nezpůsobilost nebo zpoždění přístupu v souvislosti s používáním webové stránky nebo jakýchkoli odkazů na jiné webové stránky nebo jakéhokoli obsahu na nich; (3) Informace nebo obsah, který není k dispozici na webových stránkách nebo obsah poskytovaný společností Walltrix, nebo selhání nebo zpoždění konkrétního obsahu společnosti Walltrix nebo chyby při přenosu jakéhokoli obsahu, nebo (4) jakákoli forma použití obsahu na webové stránky, které jsou možná nevhodné pro svůj zamýšlený účel nebo neodpovídají průmyslovým normám.

Dodatky

 

Vyhrazujeme si právo tyto obchodní podmínky kdykoli a dle vlastního uvážení změnit. Čtěte pravidelně tyto obchodní podmínky, abyste si ověřili existenci jakýchkoli nových dodatků. Na těchto stránkách budeme zveřejňovat veškerá oznámení týkající se jakýchkoli změn a doplňků, které budou provedeny v těchto obchodních podmínkách. Změny nebudou platit zpětně a jsou použitelné od data zveřejnění. Změny, které ovlivňují nové funkce online služeb, jako jsou změny provedené na základě právních předpisů.

bottom of page